Projekta partnera, SIA SilvEXPO, sagatavots informatīvs materiāls par Baltijas Jūras reģionā esošajiem ne-koksnes produktu ražotājiem. Informatīvais materiāls tika prezentēts dažādās, ar pārtikas un farmācijas nozarēm saistītās, izstādēs, kas norisinājās 2019.g. augustā, Ķīnā.