Viens no galvenajiem projekta “NovelBaltic” mērķiem ir izveidot platformu, kas ne-koksnes meža produktu ražotājam ļautu ērti un vienkārši atrast sev nepieciešamās analīzes, lai raksturotu produktu vai izejmateriālu. Izveidotā platforma balstās uz projekta partneru kompetenci attiecīgajā nozarē. Platformā ir atrodama informācija par dažādiem analīžu veidiem konkrētam materiālam vai produktam, mērāmo parametru nozīmību produkta raksturošanai un R&D laboratoriju kontaktus, kas piedāvā veikt šāda veida analīzes.